HomeÝ kiến độc giả Hoàng Hải - Thông tin rất bổ ích và ứng dụng được trong đời sống

Hoàng Hải - Thông tin rất bổ ích và ứng dụng được trong đời sống

2

Tôi đã học được nhiều điều bổ ích từ trang web này. Nhiều khi mình đau lưng mà không biết phải làm sao, nhờ đọc thông tin ở đây mà hiểu, sau đó đi tìm Bác sĩ tư vấn thêm, điều trị mới hết bệnh.

Cảm ơn rất nhiều