HomeÝ kiến độc giả Hoàng Hải - Thông tin rất bổ ích và ứng dụng được trong đời sống

Hoàng Hải - Thông tin rất bổ ích và ứng dụng được trong đời sống

29

Tôi đã học được nhiều điều bổ ích từ trang web này. Nhiều khi mình đau lưng mà không biết phải làm sao, nhờ đọc thông tin ở đây mà hiểu, sau đó đi tìm Bác sĩ tư vấn thêm, điều trị mới hết bệnh.

Cảm ơn rất nhiều