HomeÝ kiến độc giả Tấn Sang - Có nhiều bài viết như dành cho riêng tôi

Tấn Sang - Có nhiều bài viết như dành cho riêng tôi

71

5 năm gần đây tôi dành nhiều thời gian nghiên cứu thông tin về điều trị xương khớp, nhất là điều trị các bệnh liên quan đến đau lưng vì tôi hay xuất hiện những triệu chứng liên quan đến đau lưng. Đọc thông tin ở đây, tôi thấy có nhiều bài viết mô tả chi tiết về các triệu chứng đau lưng như viết cho chính tôi. Tôi đọc mà thấy thấm lắm. Cũng nhờ các bài viết như vậy tôi mới có tâm lý tích cực, đón nhận những vấn đề xảy đến với mình và có giải pháp phù hợp.