HomeÝ kiến độc giả Thanh Minh - Thông tin chuyên gia ở đây rất chi tiết và dễ hiểu

Thanh Minh - Thông tin chuyên gia ở đây rất chi tiết và dễ hiểu

61

Tôi không hiểu nhiều về kiến thức chuyên môn liên quan đến ngành y nên mỗi lần đọc các thông tin chăm sóc sức khỏe có tính chuyên môn cao là rất khó hiểu. Nhưng thông tin ở đây các chuyên gia viết rất dễ hiểu với tôi. Nhờ vậy mà tôi đã hiểu và có thể ứng dụng cho bản thân, gia đình.

Tôi cảm thấy các Chuyên gia ở đây rất hiểu khách hàng. Cảm ơn nhiều!